ไม้ท่อนนี้ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำคงคา

⛦จิตทุกดวงมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพาน
ถ้าเดินอยู่ในหลักของ ศีล สมาธิ ปัญญา
และไม่ติดในของ ๘ สิ่ง
……………………………………………………………………….

พวกเราบางคนมีความเข้าใจผิด
ว่าจิตทุกๆ ดวง สัตว์ทุกๆ ตัว คนทุกๆ คน
มีแนวโน้มไปสู่พระนิพพาน ไหลไปหาพระนิพพานเอง
ที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น

ครั้งหนึ่งท่านอยู่ริมแม่น้ำคงคากับภิกษุจำนวนมาก
ท่านก็ชี้ให้ภิกษุดูท่อนไม้ลอยน้ำในแม่น้ำคงคา
ท่านบอกว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ถ้าไม้ท่อนนี้ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำคงคา
ถ้าไม่ติดฝั่งซ้าย ไม่ติดฝั่งขวา ไม่จมลงในท่ามกลาง
ไม่ไปเกยตื้น ไม่ไปถูกน้ำวนดูดเอาไว้
ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้
ไม่เน่า ไม่ผุพัง
ไม้ท่อนนี้มีแนวโน้มไหลไปสู่มหาสมุทร”

จิตนี้ก็เหมือนกัน
ถ้าจิตเดินอยู่ในร่องในรอยของอริยมรรค
คือเดินอยู่ในหลักของศีล สมาธิ ปัญญา
จิตย่อมมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพาน

มหาสมุทรเปรียบเหมือนพระนิพพาน
แม่น้ำคงคาก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
แล้วยังมีเงื่อนไขอีก
ไม่ติดฝั่งซ้ายฝั่งขวา ไม่จมลงในท่ามกลาง
ไม่ไปเกยตื้น ไม่ไปถูกเกลียวน้ำวน
ไม่ถูกมนุษย์ ไม่ถูกอมนุษย์จับเอาไว้ ไม่เน่าใน
มันจะไหลไปตามกระแสของมรรค

ถึงจิตจะเดินในกระแสของมรรค
อุตส่าห์ทำทานรักษาศีล นั่งสมาธิ
พิจารณากาย พิจารณาใจ
แต่ถ้าไปติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ไปไม่รอด
ไปเกยตื้นก็ไปไม่รอด
ถูกเกลียวน้ำวน ฯลฯ ก็ไปไม่รอด

แต่ละอันๆ มีความหมาย ท่านอธิบายเอาไว้ว่า

#ฝั่งซ้ายฝั่งขวา
คือติดอยู่ในอายตนะภายใน อายตนะภายนอก
พูดง่ายๆ คือติดในธรรมที่เป็นคู่
ติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่ๆ ทั้งหลาย
อย่างติดในความหลงไป ติดในความเพ่งเอาไว้ นี่เป็นคู่
ตามใจกิเลสกับบังคับเอาไว้ก็เป็นคู่ๆ
ถ้าเดินทางสายกลางไม่ได้ตลอด
มันจะพลัดเข้าไปทางซ้ายทางขวา
ตกจากทางสายกลาง ก็ตกไปสู่ความเป็นคู่
ถ้าไม่ตกลงไปสู่ความเป็นคู่ก็มีโอกาสจะไปถึงทะเล

สิ่งที่เรียกว่า #เกลียวน้ำวน
ก็คือกามคุณ ๕ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
พออกพอใจในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส
พวกเรารู้สึกไหมว่าเราติดอยู่ในกาม ยังสนุกกับโลก
เรียกว่า ถูกเกลียวน้ำวน
ไม้นี้ไม่ไหลต่อ หมุนอยู่ที่เดิม
มันวนไปทางตา วนไปทางหู วนไปทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ก็วนอยู่อย่างนั้นเอง

บางคนชอบถือเราถือเขา
ทำให้ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า
เช่น ถือตัวว่าดีว่าเด่นกว่าเขา
ทำให้ไปข่ม ไปดูถูกคนอื่น
ถือว่าด้อยกว่าเขา ก็เป็นการดูถูกตัวเอง ไม่คิดต่อสู้
หรือถ้าถือตัวว่าเสมอกับเขา
ก็ทำให้ไม่ยอมคนอื่น หยิ่งยะโส
อันนี้ไป #เกยตื้น แล้ว
ไม้อันนี้ไม่ไหลตามน้ำต่อไปแล้ว

คำว่า #จมในท่ามกลาง
คือ คนที่ยินดีติดใจอยู่ในภพที่ตนเกิด
หรือไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่ง
ในระหว่างการปฏิบัติธรรม
ภพที่พวกเราไปติดบ่อยคือภพว่าง
รู้สึกไหมว่าภาวนาแล้วใจเลื่อนออกไปข้างหน้า
หรือเลื่อนเข้าไปข้างใน แล้วว่างสบายอยู่อย่างนั้น
ไม่ยอมรู้กายรู้ใจต่อแล้ว
ฉันสบายแล้ว ฉันมีความสุขแล้ว

#ถูกมนุษย์จับเอาไว้
ก็เช่นห่วงพรรคพวก ห่วงลูก ห่วงเมีย ห่วงญาติ
ห่วงไปหมด ห่วงสรรพสัตว์ ห่วงคนโน้น ห่วงคนนี้
เลยไปไม่ได้เพราะติดมนุษย์
อยู่คนเดียวไม่ได้ ไปคนเดียวไม่ได้
ทั้งๆ ที่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเฉพาะตัว
ถ้าไม่มีใครมีศีลมีธรรมเสมอกับเรา
เราก็ไปของเราคนเดียว เราไม่ไปรอชาวบ้านเขาหรอก
เรามีเวลาน้อยนะ มัวรอคนอื่น
ศาสนาพุทธอาจจะหมดไปเสียก่อน เลยไปไม่รอด

#ถูกอมนุษย์จับเอาไว้
บางคนภาวนาอยากไปขึ้นสวรรค์
ทำทานขอไปขึ้นสวรรค์ รักษาศีลขอไปขึ้นสวรรค์
ไปนั่งสมาธิขอไปพรหมโลกเลย
นี่ถูกอมนุษย์จับเอาไว้ หลงไปสู่สิ่งพวกนี้

พวก #เน่าใน
คือพวกทุศีล พวกไม่มีศีล ๕ ถ้าขาดศีล ๕
ก็อย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลย

ฉะนั้น ไม่ใช่จิตทุกดวงมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพาน
เฉพาะจิตที่เดินอยู่ในหลักของศีลสมาธิปัญญาเท่านั้น
ที่มีแนวโน้มไปสู่พระนิพพาน
เหมือนไม้ในแม่น้ำคงคา
มีแนวโน้มถูกน้ำพัดพาไปสู่มหาสมุทร
ถ้าไม่ไปติดเงื่อนไขต่างๆ
ที่เป็นตัวถ่วงตัวขวางการปฏิบัติของเราเสียเอง

🌣🌣🌣🌣🌣🌣🌣🌣🌣🌣🌣🌣🌣🌣🌣🌣🌣
กราบพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
กราบหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
_/|\_ _/|\_ _/|\_

Cr.หนังสืออริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์
หน้าที่ ๕๔-๕๘

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.